υπηρεσίες

Παρέχεται στα άτομα ένα ασφαλές και μη επικριτικό πλαίσιο, το οποίο διέπεται από εχεμύθεια, ενσυναίσθηση και αυθεντικότητα, ώστε να μπορέσουν να συζητήσουν τις όποιες δυσκολίες και ανησυχίες ενδέχεται να βιώνουν.

Τα ζητήματα που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον στην αναζήτηση ψυχολογικής θεραπείας μπορεί να αφορούν απόκτηση αυτογνωσίας και προσωπική ανάπτυξη, αγχώδεις διαταραχές (π.χ. κρίσεις πανικού, φοβίες, κοινωνικές δυσκολίες), κατάθλιψη, πένθος, διαχείριση θυμού, διατροφικές διαταραχές, διαπροσωπικές σχέσεις, χωρισμό ή διαζύγιο, αναβλητικότητα, δυσκολίες προσαρμογής, σεξουαλική υγεία, σεξουαλικό προσανατολισμό, διαταραχές ύπνου, τοξικοερξαρτήσεις, ψυχοσωματικά συμπτώματα (π.χ. πονοκέφαλοι, έλκος στομάχου, ταχυκαρδίες, δερματικές παθήσεις κλπ.), ψυχοκοινωνικές δυσκολίες λόγω χρόνιας νόσου (π.χ. καρκίνος, φυσική αναπηρία κλπ.) και κακοποίηση (ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική).

Η ψυχολογική θεραπεία αποτελείται από συνεδρίες οι οποίες συνήθως λαμβάνουν χώρα μια φορά την εβδομάδα και διαρκούν 60 λεπτά. Οι συνεδρίες ζεύγους και οικογένειας διαρκούν 75 λεπτά.

Οι υπηρεσίες προσφέρονται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Ψυχολογική
Αξιολόγηση

Παρέχονται υπηρεσίες ψυχολογικής αξιολόγησης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Η ψυχολογική αξιολόγηση αφορά στη διερεύνηση και στη διάγνωση πιθανών δυσκολιών σε γνωστικό, συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο, καθώς επίσης και στους τομείς λειτουργικότητας του ατόμου.

Εξατομικευμένες
θεραπευτικές παρεμβάσεις

Η ψυχολογική θεραπεία, η οποία αποτελείται από εβδομαδιαίες συνεδρίες, αποσκοπεί στο να προσφέρει στο άτομο ένα ασφαλές και μη επικριτικό περιβάλλον, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο για την έκφραση και τη συζήτηση δυσκολιών και ανησυχιών. Μέσω της δημιουργίας της θεραπευτικής σχέσης και της εγκαθίδρυσης της θεραπευτικής συμμαχίας, αναπτύσσονται τρόποι αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπάνω, βάσει των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε ατόμου. Προσφέρονται ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, καθώς επίσης και συνεδρίες ζεύγους και οικογένειας.

Υπηρεσίες εντός ΓΕΣΥ

Για να είναι δυνατή η παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών (συγκεκριμένης συμπτωματολογίας) στα πλαίσια του ΓΕΣΥ, ο πελάτης χρειάζεται να φέρει μαζί του παραπεμπτικό, το οποίο μπορούν να εκδώσουν διάφορες ειδικότητες ιατρών (π.χ. παθολόγοι, νευρολόγοι, ψυχίατροι, καρδιολόγοι κ.ά.). Ο επιτρεπόμενος αριθμός συνεδριών κυμαίνεται από 6-24 συνεδρίες, αναλόγως ηλικίας και συμπτωματολογίας. Η διάρκεια των συνεδριών κυμαίνεται συνήθως στα 45 λεπτά, με κατ’εξαίρεσην τις συνεδρίες αξιολόγησης ή βιωματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες διαρκούν μία ώρα.  Η θεραπεία ζεύγους, η οικογενειακή θεραπεία και οποιεσδήποτε άλλες θεραπείες συμβουλευτικής δεν εντάσσονται στο ΓΕΣΥ.